Hopp til innhold

Vilkår for bruk

1. Scope
For alle forretningsforhold mellom apimanu® og kunden, gjelder disse generelle vilkårene og betingelsene (GTC) utelukkende i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet. Kundens vilkår og betingelser som avviker fra disse generelle vilkårene og betingelsene (GTC) krever skriftlig samtykke fra apimanu®.

2. Inngåelse av kontrakt
Alle tilbud fra apimanu® er uforpliktende. En kontrakt mellom apimanu® og kunden kommer i stand gjennom en bestilling fra kunden og aksept fra apimanu®. Kundens bestilling gjøres ved å sende inn det fullstendig utfylte bestillingsskjemaet fra apimanu® på internett. apimanu® aksepterer bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse via e-post til kunden. Ved typografiske og juridiske feil samt feil på nettsiden er ikke apimanu® forpliktet til å akseptere tilbudet og utføre bestillingen.

3. levering
Varer som er på lager (apimanu® er ikke ansvarlig for transportproblemer) sendes i henhold til merknadene nedenfor.
Merknader om frakt og leveringstider:
1. Ved førstegangskundebestilling og betaling med avtalegiro: apimanu® behandler bestillingen på bestillingsdagen eller dagen etter og utfører avtalegiro. Ved førstegangskunder sendes varene fra sentrallageret etter at avtalegiro er bokført av bankene, det vil si etter 2-3 dager. (apimanu® må vente på denne perioden på grunn av mulige tilbakeføringer med førstegangskunder og ber om forståelse)
2. For gjengangskunder og faste kunder og betaling med avtalegiro: Varene sendes på bestillingsdagen eller dagen etter. Avregningen gjennomføres samtidig.
3. For alle kredittkortbetalere: Varene sendes på bestillingsdagen eller dagen etter. Kredittkortbetalingen utføres samtidig.

Selve frakten skjer med pakkeleveringstjenester og tar mellom 3 og 5 dager, avhengig av leveringslandet til kunden.
Hvis varene ikke er på lager når bestillingen legges inn, vil apimanu® forsøke å levere så raskt som mulig. Dersom manglende overholdelse av en leverings- eller tjenestefrist skyldes force majeure, arbeidskonflikter, uforutsigbare hindringer eller andre forhold som apimanu® ikke er ansvarlig for, vil fristen forlenges på passende måte. Dersom leveringsfristen ikke overholdes av andre grunner enn de som er nevnt ovenfor, har kunden rett til å sette en rimelig frist skriftlig med trussel om avslag og, etter at denne har utløpt uten å lykkes, heve kontrakten mht. levering eller tjeneste i kontrakten. Hvis umuligheten av levering er basert på manglende evne til en leverandør, kan både apimanu® og kunden trekke seg fra kontrakten dersom avtalt leveringsdato overskrides med mer enn 2 måneder.

Hvis kunden allerede har betalt kjøpesummen, vil apimanu® selvfølgelig refundere den umiddelbart. Krav om skader på grunn av forsinkelse eller umulighet eller manglende oppfyllelse, inkludert de som oppsto før tilbaketrekking fra kontrakten, er utelukket. Med mindre en juridisk representant for selskapet "apimanu®" handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.
Dessverre kan ikke apimanu® påvirke eventuelle leveringsforsinkelser forårsaket av pakkeleverandøren og er ikke på bekostning av apimanu®. Leveringen til adressen som er oppgitt av deg.

4. Kanselleringer av ordre
apimanu® aksepterer kanselleringer av bestillinger innen 24 timer. Kunden vil ikke pådra seg noen kostnader innenfor denne perioden. Hvis bestillinger kanselleres etter 24 timer til 36 timer, vil apimanu® belaste en fast pris på 10 euro for kanselleringskostnader. Avbestilling etter 36 timer fra bestillingstidspunktet er generelt IKKE mulig.

5. Returpolicy
Returen av de bestilte varene fra kundens side til apimanu® er av hensyn til gjeldende EU-lov og relevante EU-direktiver, samt den enkelte EU medlemsland låst ute. (Varen vil ikke lenger være salgbar etter å ha tatt dem tilbake)

6. Betalingsbetingelser og fraktkostnader
Minste bestillingsverdi er 17 EURO. Betaling gjøres med en betalingsmetode som tilbys på det elektroniske bestillingsskjemaet. Selve frakten skjer med pakkeleveringstjenester og tar mellom 3 og 5 dager, avhengig av leveringslandet til kunden.
Vi krever et fraktgebyr på EUR 4,60 for forsendelser til EU-land. Hvis postoppkrav brukes, vil et fast oppkravsgebyr på EUR 4,95 bli belastet i tillegg til fraktgebyret.

Hvis ordreverdien faller under 17 EURO på grunn av retur, forbeholder apimanu® seg retten til å beregne fraktkostnader i etterkant. apimanu® forbeholder seg også retten til midlertidig eller helt å slå av individuelle betalingsmetoder av tekniske årsaker. Alle priser er sluttpriser i EURO. Prisene på bestillingstidspunktet gjelder. Kjøpesummen forfaller uansett senest ved levering av de bestilte varene. Ved kredittkortbetalinger og avtalegiro sendes betalingsopplysningene videre til banken.

På grunn av "Anti-penger hvitvasking Forskrift 2007“ (Anti-Money Laundering Regulations 2007) apimanu® godtar ikke betalinger i kontanter eller via betalingsmetoder som ikke kan bekreftes tydelig. Som en forholdsregel påpeker apimanu® at betalinger som verken apimanu® eller banken tydelig kan bekrefte, vil bli returnert for betalers regning. apimanu® utøver deretter retten til å avvise ethvert forretningsforhold.

7. Leveringsmengder og eventuell fortolling
Varene fra apimanu® på denne nettsiden er kun ment for sluttbrukeren og ikke for videresalg. apimanu® forbeholder seg derfor retten til kun å sende varer i normale husholdningsmengder. Om nødvendig vil kunden bli varslet av apimanu® på e-post. Vareverdien av bestillingene er ikke deklarert i landene i EU. I landene i EU kreves INGEN tollgebyr av ansvarlige myndigheter. Dersom varene sendes til land utenfor EU, kan det påløpe toll fra ansvarlige myndigheter. FØR du legger inn en bestilling, vennligst sjekk med de relevante tollmyndighetene i ditt land for gjeldende tollavgifter og/eller tollfradrag. Vårt firma er forpliktet til å oppgi verdien av varene når de sendes. I alle fall bærer kunden tilsvarende tollavgifter og IKKE apimanu.

8. Eiendomsforbehold og heving
Varene forblir eiendommen til apimanu® inntil full betaling er utført. En konvertering av den underliggende transaksjonen er ekskludert. Skulle selskapet apimanu® gå med på endring i enkeltsaker som en gest av goodwill, vil dette kun skje dersom varene returneres til selskapet apimanu® i original forseglet emballasje og gratis. Uansett gjør selskapet apimanu® et krav på 20 euro behandlingsgebyr mot kunden som ønsker konverteringen.

9. Garanti og ansvar
Krav fra kunden som går utover kravene beskrevet i punkt 4, spesielt krav om erstatning fra kunden, er utelukket. En ombygging er kun mulig etter pkt. 4 og anses for øvrig som utelukket. I alle fall bør kunden konsultere en lege FØR du bestiller og i alle fall FØR du godtar produktet for å gi råd om mulige bivirkninger, toleranse og allergier mot ingrediensene i apimanu®-produktene.

10. Tilbakeføringer
Returnerte direkte debiteringer, som utføres av kunden uten det juridiske grunnlaget i disse relevante vilkårene og betingelsene, vil bli forespurt av apimanu® gjennom juridiske kanaler. Ved bestilling påpeker apimanu® uttrykkelig at disse vilkårene og betingelsene er akseptert av kunden.

11. Overgang av risiko
Risikoen går over på kunden når varene sendes av apimanu®.

12. Personvern
Personopplysningene som kreves for å behandle kontrakten vil bli gjort tilgjengelig av kunden. Personopplysningene som kreves for transaksjonen lagres og videreformidles om nødvendig til tredjeparter, for eksempel banker, som en del av en forsvarlig gjennomføring av ordrebehandlingen. Dataene vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesloven for teletjenester. Selvfølgelig vil alle personopplysninger bli behandlet konfidensielt. apimanu® forplikter seg til å beskytte kundedata fra enhver uautorisert tilgang. For formålet med kredittsjekk og kredittverdighetsovervåking apimanu® utveksle data hvis apimanu® anser dette som nødvendig. apimanu® tar hensyn til kundens interesser som er verneverdige. For å beskytte mot svindel, lagrer apimanu® IP-adressen til kunden.

13. Rettssted
Kundens bosted avtales som verneting.

14. sluttbestemmelser
Skulle en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene være ineffektive, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene ikke påvirkes. Den ineffektive forskriften vil bli erstattet av den relevante lovforskriften.

15. Opphavsrett
Copyright av apimanu®. Sidene på denne nettsiden og denne butikken er beskyttet av opphavsrett. Imitasjon, selv delvis, er kun tillatt med godkjenning av apimanu®. Enhver ignorering vil umiddelbart bli forfulgt gjennom juridiske kanaler.