Hopp til innhold

uttak

Spansk lov gjelder for denne angreretten. Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen syv dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er syv dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok varen i besittelse. For å utøve angreretten din må du informere oss (apimanu Brands®, Apdo 362, 03730 Javea (Alicante), Spania) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post til Info[at]apimanu . com) av din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Folgen des Widerrufs
Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av det faktum at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen syv dager fra den dagen vi mottok meldingen om din kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.